دوره های آموزشی

آموزش nextjs

آموزش nextjs

user-avatar رضا صادق زاده
0
2,000 تومان
آموزش nodejs

آموزش nodejs

user-avatar رضا صادق زاده
0
6,000 تومان
آموزش برنامه نویسی C++‎

آموزش برنامه نویسی C++‎

user-avatar رضا صادق زاده
0
9,000 تومان
آموزش نوسان گیری در بورس

آموزش نوسان گیری در بورس

user-avatar رضا صادق زاده
0
45,000 تومان
درس‌گفتارهای متافیزیک زمان از احمد رجبی

درس‌گفتارهای متافیزیک زمان از احمد رجبی

درس‌گفتارهای «متافیزیک زمان» در قالب دو واحد برای دانشجویان ترم ۶ کارشناسی فلسفه دانشگاه تهران در بهمن ۹۷ ارائه شده است.

user-avatar رضا صادق زاده
1
2,000 تومان
کانت

کانت

دوره آموزشی

user-avatar رضا صادق زاده
1
2,000 تومان
درس‌گفتار مبانی فلسفی علوم انسانی از حمید پارسانیا

درس‌گفتار مبانی فلسفی علوم انسانی از حمید پارسانیا

علوم انسانی

user-avatar رضا صادق زاده
0
1,000 تومان
mp3 and mp4

mp3 and mp4

user-avatar رضا صادق زاده
0
52,500,000 تومان