اخبار

نشست جهان‌پهلوان (۲) با عنوان «دیدار با شهید قاسم سلیمانی در
5 ماه پیش

نشست جهان‌پهلوان (۲) با عنوان «دیدار با شهید قاسم سلیمانی در

به نقل از روابط عمومی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی نشست «جهان پهلوان ۲» با محوریت جستارهایی در دیدار با حاج قاسم سلیمانی در آینه حکمت و علوم انسانی یکشنبه ۱۴ دی‌ماه توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در سالن شهید آوینی برگزار شد.

test
5 ماه پیش

test

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test