مناجات‌نامه

توضیحات

درادب فارسی نیایش‌نامه ها وستایش‌نامه‌های زیادی داریم، درمجال ماه رمضان به بازخوانی بعضی از آنها پرداخته‌ایم.

سید حسین شهرستانی به حکیم نظامی پرداخته است. این شاعر که حکمتش در دیباچه هایی که در آنها اصل مناجات و مراتب دعا و لطایف و ظرایف دعا به شیوایی رعایت کرده است، هویداست.

محمدکاظم کاظمی فراتر از مناجات‌نامه در خود ابیات بیدل ارتباط انسان و خدا را بررسی کرده است.

یوسف میرشکاک انواع نیایش درشاهنامه را بازخوانی کرده است.

محمد خندان جامی را شاعر مناجات می‌داند چرا که مناجات را به عنوان یک فرم نوشتاری مورد استفاده قرارداده است و نسبت اصیل بین عبد و معبود را درآن را به ما نشان داده است.

اسفندقه به سراغ سبک خراسانی رفته است و نیز رمضانیات اشعارمولوی و سعدی را بازخوانی کرده است. سمیعی فصل آخر کتاب منطق الطیر را بررسی می‌کند چرا که معتقد است عطار خیلی از حرفهای اساسی‌اش را در این فصل زده است.

امیررجبی هم ابتدا ما را با مقامات شیخ صفی آشنا کرده وسپس نیایش در احوال شیخ صفی را بیان کرده است.

محمد مهدی سیارهم با ابیاتی از مثنوی و چند حکایت متناسب در مقام ماه رمضان ما را مهمان سفره ی مولوی کرده است.

 درادب فارسی نیایش‌نامه ها وستایش‌نامه‌های زیادی داریم، درمجال ماه رمضان به بازخوانی بعضی از آنها پرداخته‌ایم.

سید حسین شهرستانی به حکیم نظامی پرداخته است. این شاعر که حکمتش در دیباچه هایی که در آنها اصل مناجات و مراتب دعا و لطایف و ظرایف دعا به شیوایی رعایت کرده است، هویداست.

محمدکاظم کاظمی فراتر از مناجات‌نامه در خود ابیات بیدل ارتباط انسان و خدا را بررسی کرده است.

یوسف میرشکاک انواع نیایش درشاهنامه را بازخوانی کرده است.

محمد خندان جامی را شاعر مناجات می‌داند چرا که مناجات را به عنوان یک فرم نوشتاری مورد استفاده قرارداده است و نسبت اصیل بین عبد و معبود را درآن را به ما نشان داده است.

اسفندقه به سراغ سبک خراسانی رفته است و نیز رمضانیات اشعارمولوی و سعدی را بازخوانی کرده است.

سمیعی فصل آخر کتاب منطق الطیر را بررسی می‌کند چرا که معتقد است عطار خیلی از حرفهای اساسی‌اش را در این فصل زده است.

امیررجبی هم ابتدا ما را با مقامات شیخ صفی آشنا کرده وسپس نیایش در احوال شیخ صفی را بیان کرده است.

محمد مهدی سیارهم با ابیاتی از مثنوی و چند حکایت متناسب در مقام ماه رمضان ما را مهمان سفره ی مولوی کرده است.  

قیمت دوره 1,000 تومان
وضعیت دوره تمام شده
کیفیت دوره متوسط
تعداد قسمت ها 16
تاریخ انتشار 23شهریور1400
خرید این دوره
امتیاز: 3.5 از 2 رای
فروشنده
گفتاورد

دیدگاه‌ ‌ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه برای این موضوع ثبت نشده است
مطالب مرتط
بیشتر
جدید ترین ها
بیشتر
محبوب ترین ها
بیشتر