دوره های آموزشی

تست پرو

تست پرو

امیرعباس خوش بیان
0
21,221 تومان
مناجات‌نامه

مناجات‌نامه

حکمت و معرفت در نیایش‌های منظوم فارسی

گفتاورد
0
1,000 تومان
مدرسه نظم و نثر

مدرسه نظم و نثر

تفرج در شعر و ادب ایران از منظر ادبیات، فرهنگ و سیاست

گفتاورد
0
1,000 تومان
شش قدم با عطار

شش قدم با عطار

عطار در آیینه آثارش

گفتاورد
0
1,000 تومان
هفت قدم با عطار

هفت قدم با عطار

هفت قدم با عطار

رضا صادق زاده
0
30,000 تومان
تست فایل

تست فایل

رضا صادق زاده
0
99,999 تومان
شش قدم با عطار

شش قدم با عطار

عطار در آیینه آثارش

رضا صادق زاده
0
1,000 تومان
مدرسه زمستانه درنگ (مهارت های نقد فرهنگی و هنری) بهمن ماه 1399

مدرسه زمستانه درنگ (مهارت های نقد فرهنگی و هنری) بهمن ماه 1399

مدرسه زمستانه درنگ (مهارت های نقد فرهنگی و هنری) بهمن ماه 1399

رضا صادق زاده
42
80,000 تومان
کانت

کانت

دوره آموزشی

1
2,000 تومان
درس‌گفتارهای متافیزیک زمان از احمد رجبی

درس‌گفتارهای متافیزیک زمان از احمد رجبی

درس‌گفتارهای «متافیزیک زمان» در قالب دو واحد برای دانشجویان ترم ۶ کارشناسی فلسفه دانشگاه تهران در بهمن ۹۷ ارائه شده است.

1
2,000 تومان