درس‌گفتارهای متافیزیک غایت (ارسطو، کانت و هگل) از مصطفی زالی

توضیحات

موضوع این درس‌گفتارها ناظر به غایت‌شناسی (teleology) است. این مسأله در آثار سه فیلسوف مهم تاریخ فلسفه، ارسطو، کانت و هگل دنبال می‌شود. از دل واکاوی متون این فیلسوفان به دنبال پاسخ به پرسش‌هایی از این دست هستیم: چگونه مفهوم غایت، به مفهومی کلیدی و غیرقابل حذف در تبیین پدیده‌های عالم تبدیل می‌شود؟ آیا این مفهوم مستلزم قصدمندی است؟ جایگاه انسان در تبیین غایت‌شناختی کجاست؟ پیوند میان غایت‌شناسی طبیعی با الهیات (امر نامشروط) چیست؟

 

در این جلسه چشم اندازی از مفهوم غایت در اندیشه‌ی ارسطو، کانت و هگل و توصیفی از کلیت برنامه درس ارائه می‌شود. تبیین غایت‌شناسانه بدین معنی است که مقدم بر اجزای موجود باید غایتی وجود داشته باشد و اگر کنار گذاشته شود، مفهومی ضروری در تبیین شیء به کنار می‌رود. در اندیشه ارسطو نیز غایت را می‌توان مفهومی محوری دانست که در طبیعت، اخلاق و متافیزیک از آن سخن گفته می‌شود. ارسطو می‌کوشد نشان دهد مفاهیمی که با غایت گره خورده‌اند، چگونه می‌توانند وارد تبیین علمی شوند. اما در این میان پرسش‌هایی نیز در باب این مفهوم وجود دارد که پاسخ به آنها چندان ساده نیست؛ برای مثال در دستگاه فلسفی ارسطو، هنگامی که سخن از غایت به میان می‌آید،منظور غایت جواهر فردی است یا غایت‌مندی جهان به مثابه کل؟

 

قیمت دوره 1,000 تومان
وضعیت دوره تمام شده
تعداد قسمت ها 0
تاریخ انتشار 7خرداد1399
خرید این دوره
امتیاز: 3 از 1 رای

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

  • بدون نام
    1 سال پیش

    متمتم

  • بدون نام
    1 سال پیش

    ad