کتاب مقدمه‌ای بر نظریه فیلم تجدید چاپ شد

کتاب “مقدمه‌ای بر نظریه فیلم”، تاریخی تحلیلی از نظریه فیلم در «سده سینما» عرضه می‌کند. در این کتاب به بحثهایی نظیر، پدران نظریه فیلم، ماهیت سینما، فرمالیسم روسی و مکتب باختن، مکتب فرانکفورت، موج نگره مؤلف، مسئله زبان فیلم، ورود فمینیسم، زایش تماشاگر، بوطیقا و سیاست پست‌مدرن و… پرداخته شده است. 

 

 

کتاب حاضر از نظریه‌پردازان سینمای صامت، همچون ویچل لیندسی و هوگو مانستربرگ، شروع می‌کند و تا آخر دگرگونیهای نظریه فیلم و مطالعات فرهنگی (نظریه شناخت، دولوز، نظریه پسا استعماری و نظریه دیجیتال) پیش می‌آید. این کتاب با نگاهی جهانی به بررسی تغیراتی می‌پردازد که در کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، روسیه، ایتالیا، ایالات متحده، مکزیک، برزیل و آرژانتین انجام گرفته و می‌کوشد بر اتصال‌های این تغییرات تأکید کند. کتاب حاضر، نظریه فیلم را درون بافت جریان‌های فلسفی و تاریخی و‌سیع‌تری قرار می‌دهد. مقدمه‌ای بر نظریه فیلم که با زبانی فرهیخته اما قابل فهم نوشته شده، درآمدی درخشان منسجم بر عرصه‌ای غنی و متنوع به حساب می‌آید، که در حقیقت بخشی از کتاب‌های سه‌گانه انتشارات «بلک ول» در مورد نظریه معاصر فیلم است. در این کتاب چهره‌های برجسته این عرصه، ضمن نظام‌بندی زمینه‌های فعالیت خود، به ترسیم چشم‌اندازی از توسعه آتی فیلم در زمینه‌های متفاوت می‌پردازند.

نظریه‌های سینمایی به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد که فیلم‌سازان مطرح می‌کنند. مجموعه‌ی فیلم‌ها، نظامی را (سینما) با خرده‌نظام‌هایش (گونه‌های سینمایی و سایر گروه‌بندی‌ها) تشکیل میدهند که نظریه‌پرداز سینما باید به تحلیل آن بپردازد.هدف نظریات سینمایی، به قاعده درآوردن اندیشه نموداری در مورد قابلیت سینمایی است… نمودارسازی از یک فعالیت باعث می‌شود که ما آن فعالیت را با سایر جوانب زندگی‌مان مربوط کنیم.

از میان تمام پرسش‌هایی که نظریه‌پرداز مطرح می‌کند، می‌توان این چهار پرسش بنیادی را که در رده‌بندی‌ها قرار می گیرند فصل مشترک گرفت: ۱- نظریه‌پرداز چه چیز را ماده اصلی سینما می‌داند؟ ۲- این ماده را چه فرآیندی به صورت یک شیء معنی‌دار در‌می‌آورد؟ ۳- مهمترین شکل‌هایی که این فرآیند اختیار می‌کند، کدامند؟ ۴- سینما به تمامی از چه ارزشی در زندگی ما برخوردار است؟”

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه برای این موضوع ثبت نشده است