دوره های آموزشی

تست جدید

تست جدید

تست جدیدتست جدید

گفتاورد
2
0 تومان
تست رایگان

تست رایگان

گفتاورد
2
0 تومان
اندیشه سیاسی

اندیشه سیاسی

گفتاورد
8
0 تومان
جامعه ایرانی در آیینه سینمای دهه 90

جامعه ایرانی در آیینه سینمای دهه 90

دکتر مهدی کاموس

گفتاورد
0
70 تومان
مروری بر شعر عاشورایی معاصر

مروری بر شعر عاشورایی معاصر

گزینش و گزارشی از کارنامه پنجاه سال اخیر

گفتاورد
0
1,000 تومان
تست خرید رایگان

تست خرید رایگان

گفتاورد
2
0 تومان
دریافتی از تاریخ فرهنگی ایران معاصر

دریافتی از تاریخ فرهنگی ایران معاصر

با ارائه سجاد صفارهرندی

گفتاورد
0
1,000 تومان
اندیشه سیاسی مدرن

اندیشه سیاسی مدرن

قدرت، دولت، جامعه

گفتاورد
0
10,000 تومان
تاریخ فلسفه ارسطو تا رواقیون

تاریخ فلسفه ارسطو تا رواقیون

محمدرضا بهشتی

گفتاورد
7
0 تومان
مناسک در شهر

مناسک در شهر

با ارائه ناصر فکوهی

گفتاورد
2
0 تومان
تکوین قانون در ایران

تکوین قانون در ایران

با ارائه داوود فیرحی

گفتاورد
2
0 تومان
کرونا و محیط زیست

کرونا و محیط زیست

گفتاورد
1
0 تومان