دوره های آموزشی

کرونا و امر اجتماعی

کرونا و امر اجتماعی

افکار عمومی و سیاست ورزی رسانه ای

گفتاورد
1
0 تومان
زبان و ادبیات در عصر کرونا

زبان و ادبیات در عصر کرونا

گفتاورد
1
0 تومان
الهیات کرونا

الهیات کرونا

گفتاورد
2
0 تومان
کرونا و جامعه ایرانی

کرونا و جامعه ایرانی

گفتاورد
1
0 تومان
هنر و سیاست در زیبایی شناسی هگل

هنر و سیاست در زیبایی شناسی هگل

هنر زیبا، آزادی و زندگی

گفتاورد
0
1,000 تومان
 نقش بانکداری در توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی

نقش بانکداری در توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی

نشست «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت »

گفتاورد
0
1,000 تومان
پدیدار شناسی هنر

پدیدار شناسی هنر

در جست و جوی شناخت خیال انگیز

گفتاورد
10
0 تومان
مناجات‌نامه

مناجات‌نامه

حکمت و معرفت در نیایش‌های منظوم فارسی

گفتاورد
1
1,000 تومان
مدرسه نظم و نثر

مدرسه نظم و نثر

تفرج در شعر و ادب ایران از منظر ادبیات، فرهنگ و سیاست

گفتاورد
1
1,000 تومان
شش قدم با عطار

شش قدم با عطار

عطار در آیینه آثارش

گفتاورد
0
1,000 تومان