دوره های آموزشی

اندیشه ناب

اندیشه ناب

گفتاورد
0
1,500 تومان
مروری بر شعر عاشورایی معاصر

مروری بر شعر عاشورایی معاصر

گزینش و گزارشی از کارنامه پنجاه سال اخیر

گفتاورد
0
1,000 تومان
زبان و ادبیات در عصر کرونا

زبان و ادبیات در عصر کرونا

گفتاورد
1
0 تومان
مناجات‌نامه

مناجات‌نامه

حکمت و معرفت در نیایش‌های منظوم فارسی

گفتاورد
1
1,000 تومان
مدرسه نظم و نثر

مدرسه نظم و نثر

تفرج در شعر و ادب ایران از منظر ادبیات، فرهنگ و سیاست

گفتاورد
1
1,000 تومان
شش قدم با عطار

شش قدم با عطار

عطار در آیینه آثارش

گفتاورد
0
1,000 تومان