روایتی دیگر از تاریخ فلسفه اسلامی

 

دکتر نصرالله حکمت

دکتر نصرالله حکمت عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی که از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۸ مشغول به تدریس منطق و فلسفه در حوزه علمیه و از سال ۱۳۷۳ تا کنون مشغول به تدریس در دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. حوزه‌های پژوهشی وی دین، فلسفه، فلسفه دین، عرفان و ادبیات است.

دکتر حکمت در این درسگفتار در۴ بخش کلیاتی از تاریخ فلسفه اسلامی را بیان کند که در ادامه بدان اشاره می‌کنیم:

ـ بخش اول: نقد وضعیت موجود تاریخ فلسفه‌ اسلامی

توصیف وضعیت موجود

پیش‌فرض

نقد روش، نقد ابزار، نقد منابع، نقد محتوا، نقد اهداف

ـ بخش دوم: دورنمای وضعیت مطلوب

پیش‌فرض

محوریت مسئله و متن

روش تقریب به حقیقت در متن‌خوانی

ابزار: زبان عربی، همدلی(ظهور آگاهی)

ـ بخش سوم: تفاوت ساختاری فلسفه‌ اسلامی با فلسفه یونان

مسئله محوری

تفاوت در روش (و غایت)

بخش چهارم: تفاوت محتوایی

غایت مابعدالطبیعه معرفة الله است

جوانب مختلف ارتباط عقل و وحی و سنجش عقل فلسفی

نقد متافیزیک یونانی

نقد منطق

ورود عنصر خیال

انسان تاریخی در برابر انسان ماهوی

اراده‌ الهی در برابر ضرورت

ادامه مطلب 0 نظرات