محصولات ویژه

No Featured products found

روایتی دیگر از تاریخ فلسفه اسلامی

 

دکتر نصرالله حکمت

دکتر نصرالله حکمت عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی که از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۸ مشغول به تدریس منطق و فلسفه در حوزه علمیه و از سال ۱۳۷۳ تا کنون مشغول به تدریس در دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. حوزه‌های پژوهشی وی دین، فلسفه، فلسفه دین، عرفان و ادبیات است.

دکتر حکمت در این درسگفتار در۴ بخش کلیاتی از تاریخ فلسفه اسلامی را بیان کند که در ادامه بدان اشاره می‌کنیم:

ـ بخش اول: نقد وضعیت موجود تاریخ فلسفه‌ اسلامی

توصیف وضعیت موجود

پیش‌فرض

نقد روش، نقد ابزار، نقد منابع، نقد محتوا، نقد اهداف

ـ بخش دوم: دورنمای وضعیت مطلوب

پیش‌فرض

محوریت مسئله و متن

روش تقریب به حقیقت در متن‌خوانی

ابزار: زبان عربی، همدلی(ظهور آگاهی)

ـ بخش سوم: تفاوت ساختاری فلسفه‌ اسلامی با فلسفه یونان

مسئله محوری

تفاوت در روش (و غایت)

بخش چهارم: تفاوت محتوایی

غایت مابعدالطبیعه معرفة الله است

جوانب مختلف ارتباط عقل و وحی و سنجش عقل فلسفی

نقد متافیزیک یونانی

نقد منطق

ورود عنصر خیال

انسان تاریخی در برابر انسان ماهوی

اراده‌ الهی در برابر ضرورت

محصول اول این است فایل صوتی

Oops, Restricted Content

We are sorry but this post is restricted to folks that have purchased this page.

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

ادامه مطلب

 

دکتر نصرالله حکمت

دکتر نصرالله حکمت عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی که از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۸ مشغول به تدریس منطق و فلسفه در حوزه علمیه و از سال ۱۳۷۳ تا کنون مشغول به تدریس در دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. حوزه‌های پژوهشی وی دین، فلسفه، فلسفه دین، عرفان و ادبیات است.

دکتر حکمت در این درسگفتار در۴ بخش کلیاتی از تاریخ فلسفه اسلامی را بیان کند که در ادامه بدان اشاره می‌کنیم:

ـ بخش اول: نقد وضعیت موجود تاریخ فلسفه‌ اسلامی

توصیف وضعیت موجود

پیش‌فرض

نقد روش، نقد ابزار، نقد منابع، نقد محتوا، نقد اهداف

ـ بخش دوم: دورنمای وضعیت مطلوب

پیش‌فرض

محوریت مسئله و متن

روش تقریب به حقیقت در متن‌خوانی

ابزار: زبان عربی، همدلی(ظهور آگاهی)

ـ بخش سوم: تفاوت ساختاری فلسفه‌ اسلامی با فلسفه یونان

مسئله محوری

تفاوت در روش (و غایت)

بخش چهارم: تفاوت محتوایی

غایت مابعدالطبیعه معرفة الله است

جوانب مختلف ارتباط عقل و وحی و سنجش عقل فلسفی

نقد متافیزیک یونانی

نقد منطق

ورود عنصر خیال

انسان تاریخی در برابر انسان ماهوی

اراده‌ الهی در برابر ضرورت